Ungdom

  • frågor om kroppen
  • frågor om sex och relationer
  • skydd mot graviditet och könssjukdomar
  • graviditetstest eller test för könssjukdomar
  • stöd om du mår dåligt.
Alla som jobbar på mottagningen har tystnadsplikt. 


Alla besök är kostnadsfria.