Ultraljud

Fosterdiagnostik är ett samlingsnamn för olika medicinska undersökningar som ger information om fostrets tillstånd. All fosterdiagnostik är frivillig. Du som är gravid bestämmer vilka erbjudna undersökningar du vill göra.
KUB

Tidigt ultraljud med KUB

I samband med det tidiga ultraljudet erbjuds du även KUB. KUB är en ultraljudsundersökning av fostret som kombineras med ett blodprov. Med 90 procents säkerhet avgörs om fostret har Downs syndrom (trisomi 21). Samtidigt beräknas sannolikheten för två andra ovanligare och betydligt allvarligare kromosomavvikeler, Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Om du vill göra undersökningenKUB tas ett blodprov på dig senast en vecka innan det tidiga ultraljudet.

Vid ultraljudsundersökningen mäts också fostrets nackuppklarning (NUPP). Det är en vätskefylld spalt i nacken som alla foster har vid den tidpunkten. Storleken på NUPP och resultatet av blodprovet tillsammans med din ålder och vikt används i beräkningen av risken för de tre kromosomavvikelserna.

  • Visar KUB-undersökningen en sannolikhet mellan 1/51–1/1000 erbjuds du ett NIPT-test.
  • Visar KUB-undersökningen en sannolikhet mellan 1/2–1/50 erbjuds du ett fostervattenprov.


Mer information:
Vårdguiden www.1177.se

NIPT

NIPT-test

Med ett NIPT-test undersöks fostrets dna genom ett blodprov från dig, eftersom alla gravidas blod innehåller lite dna från fostret. Med 99 procents säkerhet avgörs om fostret har Downs syndrom (trisomi 21). Provet kan också påvisa om fostret har Edwards syndrom (trisomi 18) och Pataus syndrom (trisomi 13). Säkerheten för att hitta dessa kromosomavvikelser är lite lägre.

Du får resultatet av NIPT-testet efter en till två veckor. Om provet påvisar en hög sannolikhet för kromosomavvikelse kan du få göra ett moderkaksprov eller fostervattenprov för att bekräfta resultatet.

I Skåne utförs NIPT-testet efter KUB-undersökningen, vanligtvis efter graviditetsvecka 12. NIPT rekommenderas inte i vissa situationer som till exempel när det finns fler än ett foster eller vid äggdonation. Ibland kan det av medicinska skäl vara bättre att göra moderkaksprov eller fostervattenprov direkt. 

Moderkaksprov och fostervattenprov

Undersökningen innebär att en tunn nål förs in genom bukväggen för att hämta ut celler från moderkakan eller en liten mängd fostervatten från livmodern. Sedan analyseras kromosomerna i de celler som finns i provet.

  • Moderkaksprov kan göras tidigast i graviditetsvecka 11+0 dagar.
  • Fostervattenprov kan göras tidigast i graviditetsvecka 15+0 dagar.
  • Provtagningen innebär en riskökning för missfall som är mindre än 0,5 procent.

Svaret kommer tidigast en vecka efter undersökningen men det kan ta betydligt längre tid beroende på analysmetod.

Läs allt om NIPT på www.fostertest.se eller www.1177.se
Mer information:
NIPT kan utföras hos oss på självbetalning
Pris: 5000kr

Privata ultraljud på BarnmorskeStationen RO.

Görs ej för tillfället hos oss.