Basprogram

Ultraljud

Föräldrautbildning

Glukosbelastning

Kost- och levnadsvanor

Förlossning

Efterkontroll

Graviditet och förlossning är en av livets mest värdefulla och spännande resor.
Under graviditeten finns det många tankar fyllda av glädje och förväntan men också av oro och rädsla. Vi vill göra denna resa så trygg som möjligt för dig och din partner.
Hos oss träffar du/ni samma barnmorska varje gång vilket bygger upp ett förtroende som ger dig styrka och färdigheter för ditt/ert kommande föräldraskap.