Basprogram

 • Vecka 6–10 Hälsosamtal
 • Vecka 10+ Inskrivning 
 • Vecka 11-13 Kub-ultraljud på KK
 • Vecka 15+ Graviditetskontroll
 • Vecka 18-20 Rutinultraljud på KK
 • Vecka 25 Graviditetskontroll
 • Vecka 28 Glukosbelastning+ Graviditetskontroll
 • Vecka 30 Graviditetskontroll
 • Vecka 32 Graviditetskontroll ev. tillväxt ul.
 • Vecka 34 Graviditetskontroll
 • Vecka 36 Graviditetskontroll
 • Vecka 38 Graviditetskontroll
 • Vecka 40 Graviditetskontroll
 • Vecka 41 Graviditetskontroll
 • 8-12 veckor efter förlossningen kommer du tillbaka till din barnmorska på efterkontroll, gynekologisk undersökning och preventivmedelsrådgivning
 • Blodprovstagning. Medtag legitimation och morgonurinprov.